امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

کدام یکی از عبارات ذیل درست است:
تعداد راوی ها که در مورد حوض کوثر روایت نموده اند عبارت است از:
مفسرین کرام در آیه (وَ إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) واژه (واردها) را به چی ترجمه کرده اند:
شرک در لغت .................. را گویند:
هرگاه کسی بدون الله (ج) کسی دیگری را بدون اسباب متصرف، کارساز و بر آرنده حاجات بداند چگونه شرک ورزیده است:
شرک اکبر به چند نوع است:
شرک در اراده و نیت مانند (ریا) عبارت از چگونه شرک است:
در اصطلاح علم عقاید به آنچه ضد ایمان است .......... گفته میشود:
اقسام کفر چند نوع است:
در آیه (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ) ذکر کدام نوع کفر انعکاس یافته است:
از موارد ذیل کدام یک نواقض ایمان میباشد:
بدعت یک واژه عربی است، که به معنی....... میباشد:
یکی از موارد ذیل از شرایط حدیث صحیح نمیباشد:
در تعریف حدیث حسن چند شرط ذکر گردیده است:
حدیث صحیح و حسن هر دو دلیل شرعی بوده، و عمل برآن:
(سنن ابی داود) از کتابهای مشهور حدیث، از جمله کتابهای است که بر اساس ............ ترتیب گردیده:
صحیح مسلم که از جمله کتاب های شش گانه حدیث میباشد، دارای کدام مقام در بین کتابهای حدیث میباشد:
شرح مشهور سنن ابی داود (معالم السنن) اثر چه کسی است:
کدام یکی از اشخاص ذیل از جمله چهار امام مشهور اهل تسنن به حساب میرود:
اکثر مطلق احادیث کتاب سنن نسایی به درجه ........ میباشند:
احادیث سنن ابی داود به یکی از تعداد ذیل میرسد:
یکی از صحابی های ذیل در ده سالگی هجرت کرد و در پانزده سالگی در جنگ خندق اشتراک ورزید:
در حدیث (کُلُکُم رَاعٍ و مسُول عن رعیتهِ فالِامامِ رَاعٍ و مسُول عن رَعیتهِ .....) معنی درست کلمه (رَعیتهِ) کدام است:
ابوهریره (رض) در دوران خلافت کدام خلیفه والی بحرین مقرر گردید:
در حدیث شریف (وَالَذِی نَفسِی بِیَدهِ لَتَامرنَّ بِالمَعّرُوفِ وَ لَتنَهوُنَّ عَنّ المُنکَرِ.......) معنی درست کلمه (لَتَامرنَّ) عبارت است از:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.