امتحان تصاعدات و سلسله ها ۲۷-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
اگر \(3x – 2\) و \(3x + 1\) و \(x – 2\) سه حد پی در پی یک تصاعد حسابی باشند، قیمت x را دریابید:
1 out of 10
فرق مشترک ردیف \(2,5,8,11,….\) عبارت است از:
2 out of 10
\(1 + 3 + 5 + 7 + 9 + …. + 49\) مساوی است به:
3 out of 10
مجموعه حدود ردیف \(3,6,12,…384\) را دریابید:
4 out of 10
در سلسله \(2 + 5 + 8 + 11 + …\) قیمت \({S_8}\) مساوی است به:
5 out of 10
هرگاه نسبت مشترک یک ردیف هندسی \(\left| q \right| < 1\) باشد پس سلسله هندسی به کدام یکی از نامهای ذیل یاد میشود:
6 out of 10
در سلسله \(1 + 2 + 3 + 4 + … + n + …\) قیمت \({S_5}\) مساوی است به:
7 out of 10
مجموعه چند حد ردیف \(2,6,18,…\) مساوی به \(80\) می شود:
8 out of 10
ردیف \(2,1,\frac{1}{2},…\) کدام نوع ردیف ذیل است:
9 out of 10
اگر در یک ردیف حسابی حد اول \(20\) و حد \( – 50\) اُم آن \(80\) باشد، پس مجموعه پنجاه حد اول آن مساوی است به:
10 out of 10

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست