امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

از نظر موقعیت جغرافیایی، افغانستان چگونه مملکت است:
جهیل شیوا در کدام یکی از مناطق ولایت بدخشان موقعیت دارد:
در فصل زمستان کدام نوع کتله های هوا از استقامت شمال وارد افغانستان میشود:
مالته، نارنج و سنتره مربوط یکی از حوزه های ذیل در کشور میباشد:
در یکی از مناطق اقلیمی ذیل در افغانستان نباتات به شکل علفی میباشد:
طول دریای کابل از منبع تا مصب چند کیلو متر است:
یکی از جهیل های ذیل در سطح مرتفع پامیر بین افغانستان و تاجکستان موقعیت دارد:
وقوع زلزله به کدام یکی از علت های ذیل ارتباط دارد:
سیلاب ها چند نوع میباشند:
منظومه آفتاب در کدام مدت یکبار بدور محور کهکشان راه شیری میچرخد:
"جاذبه مهتاب نظر به جاذبه زمین شش مرتبه کمتر است" این نظر را کدام شخص بیان کرده است:
دشت بکوا دارای کدام نوع اقلیم میباشد:
قُله کوه هندوکش شرقی که بنام نوشاخ یاد میشود، چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد:
شاه فولادی قُله معروف یکی از کوه های ذیل افغانستان میباشد:
حرارت سطح عطارد تا چند درجه سانتی گراد میرسد:
کدام یک از دریاهای ذیل در حصه اتک به دریای سند میریزد:
در طبقۀ تروپوسفیر زمین چند فیصد آکسیجن وجود دارد:
کدام یکی از سیارات ذیل بدون تلسکوب با چشم دیده نمیشود:
در نقشه خطوط مواصلاتی، شاهراه ها و مراکز اداری و سیاسی به کدام رنگ نشان داده میشود:
بارنده گی های موسمی بحر هند در کدام صفحات کشور باعث بارنده گی در ماه های تابستان میگردد:
لرزش زلزله که توسط امواج به وجود می آید، چند نوع میباشد:
طول مدار زمین تقریباً چند میلیون کیلو متر میباشد:
اعتدال در کدام زمان ها صورت میگیرد:
چند کیلو متر دریای کابل در داخل افغانستان جریان دارد:
اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل چند حوزه میشود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه