مرکز آموزش علوم ساینسی انیس، هشتمین همایش تجلیل از نخبگان مرکز آموزشی انیس در کانکور ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵ را برگزار کرد و از دانش‌آموزان نخبۀ این مرکز که مؤفقانه آزمون کانکور را سپری کرده و وارد تحصیلات عالی شده‌اند، ستایش به‌عمل آورد.

فهرست

you're currently offline