مرکز آموزش علوم ساینسی انیس، هفتمین همایش تجلیل از نخبگان مرکز آموزشی انیس در کانکور ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴ را برگزار کرد و از دانش‌آموزان نخبۀ این مرکز که مؤفقانه آزمون کانکور را سپری کرده و وارد تحصیلات عالی شده‌اند، ستایش به‌عمل آورد.

فهرست

you're currently offline