امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

یکی از سلاطین مقتدر افغانی در هندوستان عبارت است از:
شیرشاه سوری در یکی از علوم ذیل دسترسی کامل داشت:
تیمور در سن چند سالگی درگذشت:
آل بویه منسوب به شخصی به نام ابوشجاع حکومت خود را در کدام شهر تاسیس کردند:
کدام یکی از سلسله های ذیل در قرون وسطی بر ایران حکمروائی کرده اند:
تشکیل حکومت صفوی توسط کدام پادشاه در آغاز قرون جدید در تاریخ ایران بسیار مهم به شمار میرود:
حکومت افغان ها در ایران توسط کدام شخص سرنگون گردید:
کشورهای هندوستان، پاکستان و بنگله دیش امروزی از جمله سرزمین کدام جای به شمار می رفتند:
در قرون وسطی کشور هند توسط کدام سلسلۀ ذیل اداره میشد:
نخستین شخصی که سلسله بابری ها را در هندوستان بینان گذاری کرد عبارت است از:
تخت طاووس به دستور کدام پادشاه ساخته شده است:
تاج محل، قصراکبر و قلعۀ سرخ شاه جهان در کدام کشور موقعیت دارند:
طاق چهل زینه به دستور کدام پادشاه ساخته شد:
مشهورترین آوازخوان دورۀ بابریان در هند عبارت است از:
وحدت مردم چین درسال 618 م توسط کدام شخص صورت گرفت:
در عصرسلسلۀ سونگ مغولان به رهبری کدام شخص به چین حمله کردند:
امپراتوری مینگ در چین چند سال طول کشید:
قدیمی ترین روزنامه بنام پیام پایتخت به فرمان کدام امپراتوری ذیل انتشار یافت:
صلاح الدین ایوبی فرماندۀ مسلمانان در کدام جنگ مقاومت زیاد نمود:
اواخر قرون وسطی به کدام عصر مشهور است:
انسان گرایی یا هومانیزم و فرد گرایی یکی از عناصر مهم عصر ذیل است:
آخرین امپراتوری قدرتمند جهان مشرق عبارت است از:
مشهور ترین فاتح سلاطین عثمانی عبارت است از:
رساله عقل سلیم که صد هزار نسخه آن در امریکا به فروش رسید نوشته کیست:
جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان چند سال ادامه داشت:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.