امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

مروان در کجا به قتل رسید:
ابومسلم توسط کدام شخص کشته شد:
اولین شخص مشهور خاندان برمکیان است:
طاهر در امر اختلاف دو برادر (مامون و امین) کدام آنها را کشت:
حکومت فرزندان طاهر بر افغانستان چند سال طول کشید:
آخرین بازماندۀ صفاریان به نام خلف بن احمد توسط کدام شخص از میان برداشته شد:
امیر اسماعیل سامانی چند سال حکومت کرد:
سبکتگین به منظور ادارۀ مملکت حاکمیت شهر نیشاپور را به کدام یک از اعضای خوانواده اش سپرد:
کدام شخص بنیانگذار حکومت سلسله سلجوقی است:
تیمور گورگانی امپراتوری وسیعی را به مرکزیت کدام جا تشکیل داد:
هولاکو خان با کشتن کدام خلیفه عباسی و تصرف بغداد به خلافت عباسیان پایان داد:
عبید الله خان پسر محمد سلطان خان طی 33 سال حکومتش چند بار بر کشور ما و نیز بر ایران لشکر کشید:
همایون طی 10 سال حکومتش کدام برادر خود را کور ساخت:
شاه اسماعیل صفوی پس از غلبه بر رقبا و مخالفانش در کدام شهر ایران تاجگذاری کرد:
پس از حاجی میرویس نیکه کدام شخص به ریاست حکومت در قندهار رسید:
محاصرۀ اصفهان چه مدت طول کشید:
پطر کبیر امپراتور روسیه در صدد تعرض بر ایران کدام شهر را به عنوان مرکز نظامی خویش بر گزید:
نادر افشار با عبور از کدام ولایت ذیل به محاصره قندهار پرداخت:
پایتخت ایران در زمان حکومت صفویان یکی از شهرهای ذیل بود:
شاه اشرف در یکی از مناطق ذیل به قتل رسید:
در دورۀ هوتکیان یکی از شهرهای ذیل مرکز مهم تجارت به شمار میرفت:
شاه حسین هوتکی به یکی از زبان های ذیل شعر می سرود:
داستان جنگ های شاه محمود هوتکی را کدام شاعر به نظم آورده است:
سلطان رضیه دختر کدام یکی از شاهان ذیل است:
یکی از سلاطین مقتدر افغانی در هندوستان عبارت است از:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline