امتحان کتاب جغرافیه صنف یازدهم

امتحان های جغرافیه

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

بهترین نوع ذغال سنگ برای تهیه کوک عبارت است از:
بزرگترین تولید کنندۀ انرژی ذغال سنگ در جهان عبارت است از:
صادر کننده گان ذغال سنگ قبل از جنگ جهانی اول عبارت بودند از:
دو کشوری که آسترالیا ذغال سنگ خویش را به آنها صادر میکند عبارت اند از:
در امریکای جنوبی دو کشور تولید کنندۀ نفت عبارت اند از:
در ایالت کلیفورنیای ایالات متحده امریکا چاه ها در حدود چند متر حفر گردیده است:
به صورت کُل، صنایع به چند بخش تقسیم شده است:
بصورت عموم در تمام جهان چند موضوع در تجارت و انتقال اموال حایز اهمیت است:
اموال و محصولاتیکه در تجارت جهان نقش دارند معمولاً به چند دسته تقسیم میشوند:
کدام نوع تجارت بدون هرگونه محدودیت انجام می شود:
وظیفه سازمان تجارت جهانی عبارت است از:
امروز در جهان توریزم به یک صنعت مهم تبدیل شده و تقریباً در هر پانزده نفر چند نفر در سکتور توریزم کار میکنند:
ازدیاد نفوس، رشد اقتصاد، انکشاف ساحه یی و بهتر شدن خطوط و راه های ترانسپورتی عواملی اند که سبب انکشاف:
قیمت بار کردن، تخلیه کردن، فاصله، اندازه و مقدار اموال عوامل موثر:
مصارف گندم بحیث مواد غذایی، قرار احصائیه دولت برای هر نفر افغان چند کیلوگرام وانمود گردیده است:
حدوداً چند فیصد از خاک افغانستان برای زراعت مساعد است:
از جمله اراضی تحتِ زرع گندم در افغانستان، چند فیصد آن آبی است:
چند نوع مار تا حال در افغانستان ثبت شده است:
از جمله حیوانات موجود در کشور، پلنگ در کدام قسمت ها دیده شده است:
در حدود چند نوع پرنده در نقاط مختلف کشور ما وجود دارد:
در عصر حاصر به چه تعداد مردم افغانستان نمیتوانند نیاز غذایی روزانه شانرا برآورده سازند:
در طبیعت چند نوع منابع انرژی وجود دارند:
منابع انرژی مانند ذخایر ذغال سنگ، نفت و گاز که بعد از مدتی ذخایر آن خلاص میشود، به کدام نام یاد میشوند:
کدام دریاها منبع خوب برای تولید برق میباشند:
برای اولین بار در افغانستان، در زمان سلطنت کدام یکی از اشخاص ذیل دستگاه کوچک برق بکار انداخته شد:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline