امتحان کتاب بیولوژی صنف دوازدهم

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

زمانیکه انتی بادی آماده شده به مریض پیچکاری شود (معافیت پاسیف)، معافیت تقریباً برای چند روز در بدن باقی می ماند:
وقتیکه یک حجره تخمه، پخته یا بالغ میشود به کدام نام یاد میشود:
........... از ختم دورۀ حیض تا روز 14 – 15 است.
Umblical Cord یا بند ناف در اثنای هفتۀ چندم حاملگی ساخته میشود:
در اثنای کدام هفته های حاملگی چشم ها و گوش ها شکل میگیرند:
در کدام هفته ی حمل چشم های طفل میتواند باز و بسته شود:
سطح برگهای نباتات توسط سوراخ های زیادی پوشانیده شده است که به نام .......... یاد میشوند.
کدام یک از جملات ذیل در مورد انتقال مواد غذایی و آب در نباتات درست نیست:
ریشه از لحاظ شکل ظاهری به چند نوع است:
در نباتات، شیرۀ پخته به کدام روش توسط انساج فلویم به محل مصرف انتقال میکند:
کدام یک از هورمون های ذیل از جمله هورمون های محرک رشد نباتات است:
کدام یک از هورمون های ذیل مانع رشد نباتات نمیشود:
کدام یک از مواد ذیل پیری و ریزش برگها را سرعت می بخشد:
از کدام ماده ذیل برای کلان کردن دانه های انگور بی دانه استفاده میشود:
از کدام ماده ذیل برای شادابی شاخه ها، گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشود:
میلان نبات به مقابل تماس عبارت از .............. است.
گل نباتات از چند قسمت تشکیل شده است:
مجموع گلبرگ ها را به نام ........ هم یاد میکنند.
حلقۀ چهارم گل نباتات شامل ......... است.
در کدام نوع تکثر نباتات اعضای نمویی حصه میگیرند:
در کدام گزینه، گازات گلخانه یی داده شده است:
pH آب باران اگر کمتر از ............ باشد تعداد زیاد حیوانات بحری و آبزی، حیات خود را از دست میدهند.
طبقه ی اوزون در بالای کدام طبقه ی اتموسفیر زمین قرار دارد:
پایین بودن سطح اوزون باعث تولید کدام یک از امراض ذیل میشود:
......... یک شکلی از آلوده گی هوا است که در بالای شهرهای بزرگ دنیا آویزان بوده و دارای ذرات سلفر دای اوکساید، و دیگر موادی کیمیاوی می باشد.

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline