امتحان کتاب جغرافیه صنف دوازدهم

امتحان های جغرافیه

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

زبان فرانسوی زبان رسمی چند کشور جهان میباشد:
قدیمی ترین آثار رومن ها متعلق به کدام سده میلادی میباشد:
زبان های اسپانوی و پرتگالی شاخۀ از خانواده زبان های ذیل می باشد:
الفبای زبان چینایی به چند حرف میرسد:
دانشمندان در سال 1987 م دریافتند که فیصدی ذیل قشر اوزون در قطب جنوب تخریش گردیده است:
Globalization عبارت است از:
تعداد اعضای پست جهانی در سال 1996 م به چند کشور رسید:
برای اولین بار تیلفون ذریعه کدام مخترع بمیان آمد:
فکس عبارت از تکنالوژی جدیدی است که در سال 1924 م توسط ............ اختراع شد:
توسط فکس اولین پیام از کدام شهر به کدام شهر ارسال شد:
سیستم مخابره یی ماهواره از طریق کدام وسیله اجرا میگردد:
اولین نوع موتر ابتدایی که بوسیله بخار حرکت میکرد، توسط کی ساخته شد:
مرکز ولایت دایکندی عبارت است از:
به اساس احصائیه گیری سال 1359 هجری شمسی در افغانستان بطور اوسط تعداد اعضای هر خانواده، چند نفر ثبت شده بود:
کدام شاهراه با طول 124 کیلومتر شهر هرات را به بندر اسلام قلعه در سرحد کشور ایران وصل میکند:
کدام شخص به زور و جنگ شهر هرات را تصرف نموده و مردم را به دین اسلام مشرف ساخت:
در حال حاضر چند فیصد مردم افغانستان پیرو دین اسلام میباشند:
در قرن 4 قبل از میلاد در نتیجه لشکرکشی سکندر مقدونی ارتباط تجارتی یونان با کدام کشور از طریق افغانستان تأمین شده بود:
در زمان حکومت کدام یکی از اشخاص ذیل موترها در ممبیی خریداری و در کابل بکار انداخته شد:
برای نخستین بار بایسکل توسط کدام شخص اختراع شد:
کدام شاهراه از نگاه فعالیت ترانزیت مقام اول را در جمله شاهراهای کشور دارد:
تاریخ دانها، آغاز فعالیت هوانوردی و استفاده از طیارات برای حمل و نقل مسافرین و مال های تجارتی را مربوط به دوره کدام شخص میدانند:
در کدام سال ریاست هوانوردی ملکی تأسیس شد:
عواملی که در اعمار و توسعه راه های ترانسپورت زمینی افغانستان مانع واقع شده اند، عبارت اند از:
کدام شخص در اکتوبر سال 1986 درواز را تصرف نمود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline