امتحان کتاب جغرافیه صنف دهم

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

جهیل شیوا در کدام یکی از مناطق ولایت بدخشان موقعیت دارد:
مالته، نارنج و سنتره مربوط یکی از حوزه های ذیل در کشور میباشد:
طول دریای کابل از منبع تا مصب چند کیلو متر است:
سیلاب ها چند نوع میباشند:
"جاذبه مهتاب نظر به جاذبه زمین شش مرتبه کمتر است" این نظر را کدام شخص بیان کرده است:
دشت بکوا دارای کدام نوع اقلیم میباشد:
شاه فولادی قُله معروف یکی از کوه های ذیل افغانستان میباشد:
حرارت سطح عطارد تا چند درجه سانتی گراد میرسد:
کدام یک از دریاهای ذیل در حصه اتک به دریای سند میریزد:
در طبقۀ تروپوسفیر زمین چند فیصد آکسیجن وجود دارد:
طول مدار زمین تقریباً چند میلیون کیلو متر میباشد:
چند کیلو متر دریای کابل در داخل افغانستان جریان دارد:
اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل چند حوزه میشود:
سیارۀ مریخ دارای کدام رنگ میباشد:
بلند ترین قُله کوه سپین غر به کدام نام یاد میگردد:
کدام یک ارگان های ذیل در کاهش خطر سیلاب مسئولیت دارد:
چند سیاره نظام شمسی را میتوان به چشم مشاهده کرد:
کدام سلسله کوه ها آبهای حوزه کابل را از آبهای آمو جدا میسازد:
یکی از سیارات ذیل بزرگترین سیاره منظومه شمسی است:
حیوانات وحشی در یکی از نقاط ذیل زنده گی میکنند:
ارتفاع سالنگ شمالی از سطح بحر چند متر است:
سیارۀ اورانوس از کدام گازات تشکیل شده است:
نظام شمسی متشکل از چند مهتاب میباشد:
طویل ترین دریای افریقا به کدام نام یاد میشود:
فراه، خاشرود، ادرسکن و گودزیره مربوط یکی از حوزه های ذیل میشود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline