امتحان جغرافیه صنف دهم ۸-۱-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
جهیل شیوا در کدام یکی از مناطق ولایت بدخشان موقعیت دارد:
1 out of 25
مالته، نارنج و سنتره مربوط یکی از حوزه های ذیل در کشور میباشد:
2 out of 25
طول دریای کابل از منبع تا مصب چند کیلو متر است:
3 out of 25
سیلاب ها چند نوع میباشند:
4 out of 25
"جاذبه مهتاب نظر به جاذبه زمین شش مرتبه کمتر است" این نظر را کدام شخص بیان کرده است:
5 out of 25
دشت بکوا دارای کدام نوع اقلیم میباشد:
6 out of 25
شاه فولادی قُله معروف یکی از کوه های ذیل افغانستان میباشد:
7 out of 25
حرارت سطح عطارد تا چند درجه سانتی گراد میرسد:
8 out of 25
کدام یک از دریاهای ذیل در حصه اتک به دریای سند میریزد:
9 out of 25
در طبقۀ تروپوسفیر زمین چند فیصد آکسیجن وجود دارد:
10 out of 25
طول مدار زمین تقریباً چند میلیون کیلو متر میباشد:
11 out of 25
چند کیلو متر دریای کابل در داخل افغانستان جریان دارد:
12 out of 25
اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل چند حوزه میشود:
13 out of 25
سیارۀ مریخ دارای کدام رنگ میباشد:
14 out of 25
بلند ترین قُله کوه سپین غر به کدام نام یاد میگردد:
15 out of 25
کدام یک ارگان های ذیل در کاهش خطر سیلاب مسئولیت دارد:
16 out of 25
چند سیاره نظام شمسی را میتوان به چشم مشاهده کرد:
17 out of 25
کدام سلسله کوه ها آبهای حوزه کابل را از آبهای آمو جدا میسازد:
18 out of 25
یکی از سیارات ذیل بزرگترین سیاره منظومه شمسی است:
19 out of 25
حیوانات وحشی در یکی از نقاط ذیل زنده گی میکنند:
20 out of 25
ارتفاع سالنگ شمالی از سطح بحر چند متر است:
21 out of 25
سیارۀ اورانوس از کدام گازات تشکیل شده است:
22 out of 25
نظام شمسی متشکل از چند مهتاب میباشد:
23 out of 25
طویل ترین دریای افریقا به کدام نام یاد میشود:
24 out of 25
فراه، خاشرود، ادرسکن و گودزیره مربوط یکی از حوزه های ذیل میشود:
25 out of 25

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست