امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

مساحت عمومی حوزه آبگیر دریای کابل به چند کیلومتر مربع میرسد:
بند سلطان در کدام ولایت قرار دارد:
اعراب دریای آمو را به کدام نام یاد میکردند:
در عکس برداری اپولو توسط اشعه سرخ، جنگلات به چند دسته تقسیم شده است:
یک درخت تقریباً برای چند نفر میتواند آکسیجن تولید کند:
نظریه هلوسنتریک (Haleo Centric) را کدام عالم بیان نموده است:
قدامت منظومه شمسی به چند سال میرسد:
کدام سیاره دارای 63 قمر است:
مساحت قاره آسیا چند میلیون کیلومتر مربع است:
کدام عالم در سال 1609 م سلسله کوه ها و حفر های زیادی را در سطح مهتاب مشاهده کرد:
اگر زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع شود کدام پدیده واقع میشود:
زمین دارای چند نوع حرکت است:
ضخامت طبقه اتموسفیر زمین چند کیلومتر میباشد:
آله اندازه گیری سرعت باد ...... میباشد.
کنر در کدام حوزه زلزله قرار دارد:
دریای کشک از کجا سر چشمه میگیرد:
یکی از دریاهای ذیل در تاریخ آریایی ها اهمیت خاص داشت و نواحی آن پر نفوس ترین مرکز مدنیت را تشکیل میداد:
سیرکومولوس از انواع ابرهای ذیل است:
ببر در کدام قسمت افغانستان زیست داشت:
آخرین سیاره گاز دار نظام شمسی عبارت است از:
نظریه کانت را کدام عالم ذیل انکشاف داد:
آفتاب در چند میلیون سال یک بار به دور محور کهکشان راه شیری میچرخد:
در کدام سیاره علایمی از موجودیت آب به ملاحظه رسیده است:
قمرهای زحل به کدام نام یاد میشوند:
در هنگام اعتدال (در اول ماه حمل و میزان) اشعه آفتاب طور ذیل بالای زمین میتابد:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline