امتحان کتاب تاریخ صنف دهم

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

یکی ﺍﺯ مهمترین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺂﺧﺬ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁﺭﻳﺎیی ها عبارت است از:
آریاییانی که در دو طرف هندوکش مقیم ماندند کدام تمدن ها را یکی بعد دیگر در افغانستان قدیم اساس گذاشتند:
محلِ باستانی (آي خانم) در مقاطع کدام در یاها اعمار شده است:
آخرین حکمران دوره یونانو باختری کی بود:
کجولا کدفیسیس بنیانگذار امپراتوری کوشانی ها از کدام سال تا کدام سال بر آریانای کهن و مناطق باختر حاکمیت داشت:
در زمان حاکمیت کیدار جنگ و مخالفت با ساسانیان چند سال دوام کرد:
کدام مسجد، اولین مسجد در افغانستان شمرده میشود:
در عهد خلافت کدام خلیفه لشکر اسلام به افغانستان رسید:
کدام حکمران امپراتوری بابلیان قلمرو خود را توسعه داده و وحدت بین النهرین را تأمین نمود:
در (دوره سلطنت قدیم) در مصر که با به قدرت رسیدن مینز آغاز گردید، چند خاندان پی هم به قدرت رسیدند:
کدام شخص قبایل ماد را تحت تسلط خود آورده و حکومت ماد ها را بنیاد نهاد:
باستان شناسان بقایای دو محلِ باستانی (هراپه و موهنجو دارو) را در کدام سرزمین دریافتند:
کدام مردم بعد از ورود شان به هند، سیستم کاست (طبقاتی) را بوجود آوردند:
قوماندان هندی (چندرا گوپتا) در مقابل کی ها قیام کرد و آنها را از قدرت انداخت:
کدام آیین در هندِ قدیم به دولت مقام خدایی قایل بود و پادشاه را مقدس می دانست:
اعداد از ۱ الی ۹ و سیستم اعشاری توسط کدام مردم به میان آمد:
کدام یکی از اشخاص ذیل از نیروی نظامی مقتدر در چین بر خوردار بود و توانست بر زمین وسیع چین تسلط پیدا کرده و خودرا اولین سلطان یا امپراتور اعلان کند:
دیوار بزرگ چین در ظرف چند سال ساخته شد:
داستانِ حماسی (الیاد و ادیسه) در یونان، در کدام دوره به وجود آمد:
اسپارت و آتن از دولت های مشهور کدام سرزمین بودند:
مردمان کدام دولتِ یونان در ترویج علم، دموکراسی و فلسفه از شهرت زیاد برخوردار بودند:
افلاطون شاگرد کی بود:
در نتیجه جنگهایی که بین رومیان و کارتاژها بیشتر از یک قرن دوام کرد، کدام مردمان پیروز شدند:
در هنگام تشکیل حکومت روم، جامعه رومی از چند گروه تشکیل شده بود:
جمیعتِ ابتدایی امریکا را کدام مردم تشکیل داده اند:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline