آموزش جامع حساب

فورمهای کانکور و کتابها
بدون مبالغه میتوان گفت آموزش جامع حساب یکی از معتبرترین و جامعترین کتابهای علم حساب در سطح کشور میباشد. این کتاب به شکل رنگه و با صحافت خیلی زیبا آماده شده است. از جناب محترم انجنیر عبدالله خسرو که در طرح، دیزاین و تالیف این کتاب زحمات فراوان را متقبل شده اند، سپاسگزاریم. از لینک ذیل میتوانید کتاب آموزش جامع حساب را داونلود کنید. حجم این کتاب در حدود 70MB میباشد.
Anis
فورمهای کانکور و کتابها
anis.science
anis.science
anis_science
فهرست

you're currently offline