امتحان جغرافیه صنف دهم ۳-۱-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
کدام یک از خطوط ذیل در نقشه ارتفاع محلات را نشان میدهد:
1 out of 25
در مقیاس نقشه \(\frac{1}{{10000}}\) یک سانتی متر مساوی به چند سانتی متر در روی زمین است:
2 out of 25
در نقشه برای ارایه خطوط مواصلاتی شاهراه ها و مراکز اداری و سیاسی یکی از رنگ های ذیل استفاده میشود:
3 out of 25
رنگ زرد در نقشه نشان دهنده یکی از مناطق ذیل است:
4 out of 25
شمال واقعی که قطب شمال زمین است و به استقامت ستاره قطب میباشد، به کدام حروف ارایه میگردد:
5 out of 25
بهترین ارتسام استوانه یی یکی از نقشه های ذیل میباشد:
6 out of 25
درجه حرارت سطح مهتاب در روز تا چند درجه سانتی گراد میرسد:
7 out of 25
در مناطق کوهستانی حرارت با ارتفاع رابطه ……. دارد.
8 out of 25
در هر صد متر ارتفاع؛ درجه حرارت چند درجه سانتی گراد تنزیل میابد:
9 out of 25
در فصل زمستان کدام یک از کتله های هوا بالای افغانستان مسلط است:
10 out of 25
به هر اندازه ایکه از سطح بحر به استقامت ارتفاعات در اتموسفیر بالا برویم فشار:
11 out of 25
نباتات خاردار و زقوم که در مقابل ازدیاد حرارت و کمی رطوبت مقاومت دارند در کدام اقلیم میرویند:
12 out of 25
یکی از درخت های ذیل در نقاط نسبتاً هموار جلال آباد نمایندگی از فصل خشک این نواحی میکند:
13 out of 25
در نقاط مرتفع کوهستانی (بین ارتفاعات 2500- 3000 متر) کدام نوع اقلیم به ملاحظه میرسد:
14 out of 25
سلسله جبال و ارتفاعات بلند چند حصه سرزمین افغانستان را تشکیل میدهند:
15 out of 25
کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر چند متر است:
16 out of 25
تمام اقمار مصنوعی که بدور زمین میچرخند مدار …….. دارند.
17 out of 25
کوتل های معروف کوه بابا در ساحه شرق عبارت اند از:
18 out of 25
وجود یکی از سلسله کوه های ذیل به حیث یک دیوار، مانع ورود هوای موسمی هند گردیده است:
19 out of 25
در سال 1980 میلادی مجموعه جنگلات افغانستان به چند هکتار میرسید:
20 out of 25
عالیترین زیره جهان را کدام ولایت افغانستان تولید میکند:
21 out of 25
در افغانستان قبلاً خرس در یکی از جنگلات ذیل زیست میکرد:
22 out of 25
چند نوع طیور آبی و مهاجر در افغانستان وجود دارد:
23 out of 25
چند فیصد آبهای سطح زمین را آب شیرین تشکیل میدهد:
24 out of 25
شهر تاریخی آی خانم در حصه اتصال دریاهای ذیل قرار دارد:
25 out of 25

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست