امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

کدام یک از خطوط ذیل در نقشه ارتفاع محلات را نشان میدهد:
در مقیاس نقشه \(\frac{1}{{10000}}\) یک سانتی متر مساوی به چند سانتی متر در روی زمین است:
در نقشه برای ارایه خطوط مواصلاتی شاهراه ها و مراکز اداری و سیاسی یکی از رنگ های ذیل استفاده میشود:
رنگ زرد در نقشه نشان دهنده یکی از مناطق ذیل است:
شمال واقعی که قطب شمال زمین است و به استقامت ستاره قطب میباشد، به کدام حروف ارایه میگردد:
بهترین ارتسام استوانه یی یکی از نقشه های ذیل میباشد:
درجه حرارت سطح مهتاب در روز تا چند درجه سانتی گراد میرسد:
در مناطق کوهستانی حرارت با ارتفاع رابطه ....... دارد.
در هر صد متر ارتفاع؛ درجه حرارت چند درجه سانتی گراد تنزیل میابد:
در فصل زمستان کدام یک از کتله های هوا بالای افغانستان مسلط است:
به هر اندازه ایکه از سطح بحر به استقامت ارتفاعات در اتموسفیر بالا برویم فشار:
نباتات خاردار و زقوم که در مقابل ازدیاد حرارت و کمی رطوبت مقاومت دارند در کدام اقلیم میرویند:
یکی از درخت های ذیل در نقاط نسبتاً هموار جلال آباد نمایندگی از فصل خشک این نواحی میکند:
در نقاط مرتفع کوهستانی (بین ارتفاعات 2500- 3000 متر) کدام نوع اقلیم به ملاحظه میرسد:
سلسله جبال و ارتفاعات بلند چند حصه سرزمین افغانستان را تشکیل میدهند:
کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر چند متر است:
تمام اقمار مصنوعی که بدور زمین میچرخند مدار ........ دارند.
کوتل های معروف کوه بابا در ساحه شرق عبارت اند از:
وجود یکی از سلسله کوه های ذیل به حیث یک دیوار، مانع ورود هوای موسمی هند گردیده است:
در سال 1980 میلادی مجموعه جنگلات افغانستان به چند هکتار میرسید:
عالیترین زیره جهان را کدام ولایت افغانستان تولید میکند:
در افغانستان قبلاً خرس در یکی از جنگلات ذیل زیست میکرد:
چند نوع طیور آبی و مهاجر در افغانستان وجود دارد:
چند فیصد آبهای سطح زمین را آب شیرین تشکیل میدهد:
شهر تاریخی آی خانم در حصه اتصال دریاهای ذیل قرار دارد:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست