نتایج امتحان بیولوژی یازدهم ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1پیروز احمدشمس الدین100
2سید باسطسید بهاوالدین100
3احمد ایرجعبتدالفتاح100
4سید بارزسید بهاوالدین100
5احمد فوادسلطان محمد 100
6میر احمد اللهمیر عنایت الله100
7فرشیدفخرالدین100
8حبیب الرحمنفضل الرحمن100
9سنگرمحمد عارف100
10الهامحیات الله100
11احمد فیصلنظر محمد100
12محمد طیبعبدالروف100
13محمد هاروناحمد 100
14احمد ولیدمحمد داود100
15نجیب اللهعزیز الله100
16حارث مرتضیشاه محمد100
17احمد فوادسلطان محمد 100
18ندیمعبدالستار100
19ندیمعبدالقدیر100
20نوید اللهجان آغا100
21سید بارزمحمد بهاوالدین100
22منظور الهامخان آقا100
23عابد اللهصفی الله100
24عاشق اللهعبدالله100
25جهان زیبزرخان100
26نعمت اللهحاجی روح الله100
27حکمت الله100
28محمد اکرممحمد اکبر100
29حشمت اللهعبدالقیوم100
30الاههمحمد فتاح100
31لیدامحمد کریم100
32باصرهعبدالغیور100
33غزالسلطان نجیب100
34تریناجمال الدین100
35ثنامحمد حارث100
36سکینهاقبال100
37منیژهسفر علی100
38آمنهمحمد یونس100
39مرسلعبدالجلیل100
40سکینهکریم خان100
41حفصهفضل الرحمن100
42فتانهمحمود شاه100
43مریمحسین داد100
44جمیلهمحمد نعیم100
45زینبسید خلیل100
46حدیثه فروزانعبدالشکور100
47مریمعبدالحی100
48تمنامحمد مرزا100
49معصومهیعقوب علی100
50صابرهمحمد کریم100
51زرماامان الله100
52حسنا محمد داود100
53منیژهنجیب الله100
54ساجدهحیات الله100
55مدینهعبدالرشید100
56ثناصبغت االله100
57منورهمحمد عزیز100
58مهر افزونمحمد ایاز100
59ثریاعبدالله100
60مرسلشیر محمد100
61فریلاغلام الدین100
62زینبنجیب الله100
63سامرامیرزمان100
64فرحتغلام حبیب100
65هانیهرشاد احمد 100
66ناهیدمحمد جمعه100
67سید بارزسید بهاوالدین100
68سید باسطسید بهاوالدین100
69نثار احمدعبدالقهار98
70عبدالبشیرعبدالهادی98
71مرسلینپاینده محمد 98
72احمد ذکیمحمد عمر98
73رفیع اللهحفیظ الله98
74شاه اورنگ زیببابا جان98
75بریالیرحم خدا98
76مختار حسینغلام محی الدین98
77فرهادرسول خان98
78احمد مزملاخپلواک98
79نازنینمحمد اکبر98
80ضمیرهعبدالعزیز98
81فروزانمحمد علی98
82رعناعطا بیگ98
83تمناسید عبدالروف98
84شفیقهعبدالحفیظ98
85نیلوفرذبیح 98
86تبسممحمد شاهپور98
87صبریهاحمد الله98
88شیلامحمد هاشم98
89عنبرینضمیر احمد98
90نفس گلدولت98
91جمیلهیار محمد 98
92مشتاق حسینپاینده باقی98
93حسناعبدالروف98
94فرحت سید شبیر98
95پاشاخانعبدالمعروف96
96سلطان ولیگل زمان96
97سید شکرانسید غفران96
98سید رامینسید جلال96
99احمد نوید نور احمد 96
100روح اللهنور آغا96
101احمد شاهعبدالمتین96
102حسیب اللهالله داد96
103برکت اللهولی الاله96
104حسیب اللهعظیم الله96
105سجاد اللهصالح96
106غلام ابوبکرغلام محمد 96
107مهدیعبدالرقیب96
108سلیماناورنگ زیب96
109عبدالحلیمعبدالمجید96
110داریوشعبدالمعروف96
111عباد اللهمحمد ذکریا96
112سید مقیمسید حکیم96
113سلیمانمحمد اسماعیل96
114ساجدهشیدا96
115رخسارعبدالمتین96
116فاطمهذبیح الله96
117سنبلفضل الحق96
118زهرامحمد آصف96
119انیتاسید اعظم96
120رابعهمحمد عمر96
121کرشمهمحمد آصف96
122امان اللهحبیب الله96
123محمد نسیممحمد حسن96
124احمد حارثمحمد حسین96
125اکرام الدینسرباز الدین96
126حامد اقبالغلام رسول96
127سید عابدسید رحمت شاه96
128سیف الرحمنعبدالحمید96
129هوشامحفیظ الله96
130بهشتهمحمد احسان96
131شکیبامیرویس96
132سجیهصمد علی96
133نرگسعبدالمجید96
134فرشتهامام علی96
135احمد فرزادحاجی داد محمد94
136محمد ابراهیممحم الله94
137تهمید اللهحاجی خوانی94
138نصرت نوید 94
139مشتاقمحمد ضیا94
140حسیبداراب خان94
141صدام حاجی شریف94
142احمد راشدعبدالرزاق94
143صفی اللهحشمت الله94
144عبداللهعبدالقادر94
145ثوابعلی رضا94
146محمد اکرام سرور خان94
147احسان اللهعبدالاحمد94
148احمد ایملحاجی عزیز الرحمن94
149سمیع اللهالله داد94
150حکمت اللهامان الله94
151محمد حامدمحمد ابراهیم94
152فردوسمحمد عارف94
153سلیمانعبدالصبور94
154محمد عمرانمحمد نعیم94
155شیرزادحکیم جان94
156حکمت الرحمنخلیل الرحمن94
157مهدیعبدالرقیب94
158ظریف محمد شریف94
159محمد جوادسید محمد94
160احمد شاهغلام جیلانی94
161مروهانار خان94
162حوریهمحمد آصف94
163فاطمهحبیب الرحمن94
164آمنهعید محمد94
165حسینافضل نبی94
166نارونمحمد اسماعیل94
167زهرهمحمد رضا94
168صمیمهمحمد نسیم94
169سارابخت الجمال94
170شمشاد بیگمامیر حمزه94
171شکریهعزیز علی شاه94
172مرجانعبدالقادر94
173نرگسعلی رضا94
174فرشاد عبدالطیف94
175احمد ادریسحمید الله94
176خردمندمحمد قسیم94
177علی سیناغلام سرور94
178مجیب الرحمنعبدالطیف94
179حکمت اللهمحمد بشیر94
180محمد خالدنعمت الله94
181فیروزهعبدالجبار94
182فروزان حبیب الله94
183فوزیهجمعه خان94
184روینامعراج الدین94
185مژده عبدالبصیر94
186حمیدهعبدالصمد94
187محمد رفیعجاندل92
188توحید اللهآغا جان92
189آموعیب علی92
190همایونعبدالقدیر92
191محمد عمرمحمد حکیم92
192محمد فیصلمحمد آصف92
193مقیمسردار92
194هوشمندعبدالرازق92
195خواجه مهرانخواجه محمد عثمان92
196رحمت اللهنور حلیم92
197محمد ذکیمحمد داود92
198محمد میلادمحمد مقصوم92
199محمد قیسعبدالصبور92
200علیبرات علی92
201محمد سلابپاینده محمد 92
202رومان اللهمحمد نصیر92
203خواجه مسیح اللهخواجه صفا92
204فیض اللهعبدالله92
205یمافرید احمد92
206رفیع اللهنجیب الله92
207محمد یعقوبمحمود92
208ویس الدینامر الدین92
209برهانعبدالخیبر92
210مروهسیف الرحمن92
211تمناعبدالقادر92
212انیسهاحمد الدین92
213آرزومحمد دامان92
214نیلابحاجی غلام حسین92
215کرشمهامان الله92
216رنگینهغیرت 92
217فلورانسالف محمد 92
218سپوژمیگل نور92
219باصرهمحمد نسیم92
220شگوفهحاجی امان الله92
221صدفسید گوهر92
222هدیهنصرت الله92
223فرحناززلمی92
224احسان اللهنجیب الله92
225محمد عبدالعلی92
226احمد حارثمحمد فهیم92
227الهامخان آقا92
228محمد ظریفکته بیگ خان92
229سهیلمحمد داود92
230نوید الرحمنعبدالرحمن92
231ربیع اللهذبیح الله92
232لینامراد علی92
233مرغلریعبدالمقیم92
234فرحناز معراج الدین92
235خجستهزمان الدین92
236بصیرهفاروق92
237امید خانامام علی90
238عبدالرحیمعزیز خان90
239واعظغلام سرور90
240رامینمحمد آصف90
241محمد رحیممحمد عمر90
242سید عقیلسید عبدالرحیم90
243عبدالباسطهمایون90
244صدیق اللهعبدالروف90
245ولیدعبدالقدوس90
246محمد سلطانمحمد امان90
247تمکینپاینده محمد 90
248سجیهفضل الدین90
249یسرامحمد شریف90
250ناهیده میرزا حسین90
251فرحتاحمد90
252سحرحمید الله90
253ثمینهمحمد عالم90
254حسنیهخیر محمد 90
255حسنیهعبدالعزیز90
256الههمحمد نعیم90
257زیبامحمد سرور90
258احمد سیرمحمد آصف90
259زلگیمحمد شریف90
260احمد آرششاه محمد 90
261خواجه حسیبخواجه دل آغا90
262محمد یوسفعبدالظاهر90
263صدف میر محمد شریف90
264صابرهحیات الدین90
265سودهمحمد 90
266غفریهعبدالغفار90
267تمناصلاح الدین90
268عبدالباسطعبدالغفور88
269سید میوندسید فرهاد88
270عریز اللهجمال عبدالناصر88
271سید نذیرسید حشمت الله88
272ولی خانطوطی شاه88
273محمد سلیممحمد نعیم88
274عتیق اللهسراج الدین88
275عبدالحسیبعبدالحبیب88
276احمد ضمیرفضل الله88
277حبیب االلهخدا داد88
278میلادنثار احمد88
279تمیم اللهامین الله88
280عبدالصبورعبدالرشید88
281امام الدینبرهان الدین88
282مقدرعزیز الله88
283محمد مقصودگل محمد 88
284جوادداد محمد88
285فاخرهرحیم الدین88
286رزماغلام دستگیر88
287یلدااحمد88
288انوشهعبدالخالق88
289صدفعزیز احمد 88
290نازیلامحمد کبیر88
291انعامنیاز محمد 88
292کریم اللهنور الدین88
293محمودولی محمد88
294عبدالمتیننور احمد 88
295احمد یوسفامید جاوید88
296سید شهیرسید رحمت الله88
297میر احمد اللهمیرعنایت الله88
298زاهد علیمحمد امین88
299باصرهرحمت الله88
300ناهیدفرید خان88
301سلیمهعلی نظر88
302پلوشهعجب گل88
303سمیرااحمد علی88
304محجوبهعبدالمقیم88
305محمد عقیلمحمد تقی86
306ذکی الله حسنذکریا حسن86
307ضیا الله حسنذکریا حسن86
308آق محمد ملا محمد 86
309عبدالعظیمعبدالکریم86
310رفیع اللهعرض الحق86
311محمد ادریسلعل محمد 86
312اکملمحمد جان86
313فرهادخیر محمد86
314حبیب اللهعوض 86
315غلام حسنمحمد عزیز86
316منصورعبدالواحد86
317محمد نایبغلام محی الدین86
318نعمت اللهرحمت الله86
319سحرمحمد شریف86
320روحسانامحمد عمر86
321سحرعزیز احمد 86
322فاطمهسید عادل شاه86
323خاطرهامان الله86
324روحینارمضان86
325تمناسید احمد 86
326عاطفهمحمد امین86
327سید فهیمسید قاسم86
328رحمت اللهنوروز علی86
329احمد شفیععبدالستار86
330عنایت اللهیار محمد 86
331انقلابغلام نبی86
332سارهغلام فاورق86
333حسنیهمحمد مقیم86
334ملالیباروز86
335مدینهعبدالخالق86
336نیلوفرقمر الدین86
337فرحناز عبدالستار86
338ویس اللهسید الله84
339بلال عبدالخالق84
340سید رامینسید عوض84
341حسن یارعاصمه84
342ساحلگل احمد 84
343صمیرمحمد مقیم84
344شعیبصالح محمد84
345مشتاق احمد عبدالرزاق84
346الیاسمحمد سالم84
347عبداللهمحمد شریف84
348مراد علیجمعه گل84
349سید محمد سید ولی84
350فروتنعزیز احمد84
351قدوسسید مقیم84
352احمد فوادننثار احمد84
353وطن گلغنم گل84
354غلام مرتضیغلام نبی84
355رویامحمد داود84
356ندامحمد اکبر84
357فرشتهغلام سخی84
358حلیمهباز محمد84
359مروهاحمد رضا84
360یلدامحمد نبی84
361تمهید اللهحاجی خوانی84
362فردوسکیامرز84
363احمد فرهادسید محمد84
364احمد بهیرحبیب الله84
365حامدسید احمد شاه84
366سمیع اللهالله داد84
367علی امیر الله84
368هارونمحمد نادر84
369احمد بهیرمحمد رحیم84
370احمد مزملعبدالوحید84
371مصطفی عبدالمحمد 84
372مختارنظر محمد84
373مدیحهعبدالمعین84
374روزیتاحضرت جان84
375نویدهعبدالحمید84
376مهریهمحمد اشرف84
377وژمهاحمد ضیا84
378مرحباالله نور84
379میلاد تیمور شاه82
380احمد یاسینمحمد ملنگ82
381میر امین اللهمیر نعمت الله82
382شیرخانعبدالوحید82
383شعیبصالح محمد82
384محمد یاسینمحمد یوسف82
385شیرین آغامحمد حسن82
386مسعودمحمد داود82
387عبداللهعبید الله82
388محمد معروفمحمد داود82
389رحمت اللهنجیب الله82
390محمد هارونعبدالسلام82
391مجتبیمحمد کاظم82
392مهبانغلام نبی82
393هوسیمحمد شاه82
394سحرمحمد انور82
395الیاسحکیم الدین82
396محمد ریاضمحمد یوسف82
397خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله82
398ذبیح اللههمایون82
399میربچه خانراباز خان82
400حبیب الرحمنفضل الرحمن82
401پردیسکمال الدین82
402سمیع اللهغلام فاروق82
403مرتضیعبدالرحمن82
404یمادل آقا82
405فرام الیدنقیام الدین82
406خجستهعبدالخلیل82
407مومنهنصیر احمد 82
408نویدهمحمد رحیم82
409ظریفهمحمد آ‹ِش82
410عاطفهاسلام الدین82
411میلادعبدالستار80
412محبوب عبدالمحفوظ80
413امجد علیمحمد آخان80
414احمد عابدرفیع الله80
415توحید اللهتیمور شاه80
416مطیح اللهمحمد سعید80
417احمد عرفانعبدالروف80
418حسیب اللهمحمد اشرف80
419مصطفی عبدالجمیل80
420عبدالصبوربشیر احمد80
421فیروزهعبدالاحمد80
422ریحانهدلاور80
423نادیهمحمد امان80
424احلامعبدالله80
425سید مرتضویمیرویس خان80
426احمد منیرعبداسلام80
427رفیع اللهفضل کریم80
428محمد شعیبحاجی امور داد80
429ساجدفضل الرحمن80
430شریفمحمد طاهر80
431منصورگل آقا80
432فیض محمد تاج محمد 80
433محمد مدثرمحمد یاسین80
434رستمحکیم 80
435محمد حارثمحمد انیس80
436بشیر محمد مایل80
437محمد وسیممحمد وصال80
438سید مرتضویمیرویس خان80
439مریمخالد احمد 80
440فیروزههمراه80
441خوش آمدامید محمد 78
442محمد عمرانزلمی78
443سید ابو علیسید رسول78
444شاه محمدملک محسن78
445احمد محمد 78
446انصارغلام حضرت78
447محمد ایملخوشحال78
448رامشمحمد امین78
449محمد عقیلغلام نبی78
450عبدالباعثمحمد سلیم78
451احمد ضیاعبدالرزاق78
452عبید اللهعبالجمیل78
453آرزوحضرت محمد78
454فرشتهحامد78
455ستاره سحراحمد شاکر78
456هدامحمد یاسر78
457احمد بلالامیر محمد 78
458شاپورخانالله محمد 78
459مشتاقمحمد ضیا78
460شفیع اللهامین الله78
461مهریارنعمت الله78
462امان ظاهر78
463احمد جوادعبالملک78
464لیمهاحم جاوید78
465راحلمحمد اسلم76
466کامبیزمحمد نسیم76
467شادابامان الله76
468وحید اللهفضل محمد 76
469محمد صابرمحمد فقیر76
470شعیبمحمد حلیم76
471عبدالواسععبدالقدوس76
472کفایت اللهعبدالحافظ76
473فهیمغلام زبیر76
474ایثار اللهلطف الله76
475عزیز آغاحاجی شیرین آغا76
476نور اللهحاجی نصرالله76
477شفیق اللهسید عزت الله76
478احمد بلالمحمد اختر76
479خواجه مجیب اللهخواجه قدرالدین76
480محمد آرمانمحمد عارف76
481میلادمحمد فهیم76
482احمد شعیباکرام الدین76
483آرماناحمد خان76
484نثارالحقفخر الدین76
485بهارمحمد محفوظ76
486محمد عزیرفضل الرحیم76
487محمد مصطفیمحمد ضیا76
488عبدالرازقغلام حسن76
489روملامیر گل76
490امین اللهامان الله76
491شرف الدینمحمد کبیر76
492حسیبانورالدین76
493فلورانسفواد76
494بصیهشنهشاه76
495آرزونور گل76
496جاویدغلام حیدر74
497خدا دادامیر جان74
498احمد صداممحمد نعیم74
499امین اللهعبدالحمید74
500خدادادجمعه خان74
501محمد حنیفمحمد رحیم74
502ذبیح اللهآزاد شاه74
503احمد سنجرسرفراز74
504امیدسخی داد74
505عمرانبابه صادق74
506محمد طاهرمحمد ظاهر74
507فردوسفضل کریم74
508مصطفی عبدالمتین74
509ادریسضیاالحق74
510لقمانملک شیر74
511ام البنینحسین احمد74
512بهشتهعبدالمتین74
513محمد اسحاقمحمد ابراهیم74
514هدایت اللهمحب الله74
515وثیق اللهخیر الله74
516احمد باسطاحمد طارق74
517عتیق اللهسراج الدین74
518عبدالحق فیض الرحمن74
519عبدالرحیمخواجه عبدالرحمن74
520سید احمد سید مسعود74
521نجیب اللهغرزی74
522عزت اللهامان الله74
523غلام عباسزرغام74
524احمد سعدیعبتدالصبور74
525نصرت الله محمد نبی74
526صفت اللهعبدالرزاق74
527مصورعبدالله74
528رویااحمد ضیا74
529انیتافاروق74
530هارونغریب الله72
531احمد تمیممحمد نعیم72
532کریم دادداد علی72
533شیرین بیکداوود72
534بلال عبدالستار72
535حسیب اللهزبید خان72
536فتح اللهاحمد علی72
537ذبیح اللهفیض آقا72
538سید کفیلفضل احمد72
539محمد مرتضیملک محمد72
540عاجرمحمد حسین72
541رقیه طاهر72
542دیبامحمد تواب72
543نثار الحقفخرالدین72
544ریاض الدینمحمد عالم72
545شفیع اللهمحیب الله72
546ناباورمحمد طاهر72
547ذاکر حسینمحمد حسین72
548محمد سیروشمحمد اکبر72
549قمر الدیننورالدین72
550ویس الدینمحمد رسول72
551نظیفاسماعیل72
552برهانقاسم72
553سلیناعبدالله72
554بلقیساحمد ذکی72
555مهدیمحمد 70
556احمد فهیمخلیل الله70
557محمد اللهعصمت الله70
558نثار احمدعبدالبصیر70
559گل احمد گل پادشاه70
560احمد ولی 70
561مجیدمعراج الدین70
562عمرانعبدالناصر70
563ارسلانعبدالبصیر70
564روح اللهحبیب الله70
565ویس الدینمحمدعظیم70
566ایمننبی الله70
567راسخشانظر70
568حسیب اللهعبدالجلیل70
569شکرانعلی میرزا70
570ادریسمحمد یوسف70
571محمد وارثمحمد یونس70
572فریمااکرام الدین70
573اسمامحمد آصف70
574عبدالستارمحمد داود70
575محمد وزیرمحمد نبی70
576آرینمحمد اعظم70
577امیدسمیع الله70
578عبدالروفداد محمد 70
579نور علیباز علی70
580محمد اللهغرزی70
581محمد شعیبمحمد شفیق70
582لایق دادپیر داد70
583فیض علیعبدالعلی70
584عبدالمصورعبدالصبور70
585سوناگل محمد70
586ثنامحمد اسحاق70
587منیر عبدالحفیظ68
588احمد صابرعبدالناصر68
589سید اکرمسید اعظم68
590محمد رامینمحمد محفوظ68
591دلاورمیرزا68
592اجمل شاه محمد68
593عادلهمحم حسن68
594مرسلینامجد68
595عنایت اللهنجمان الدین68
596اقبال غلام محمد 68
597عبدالوسیمعبدالقیوم68
598هدایت اللهفریدون68
599عظیم اللهفیض الله68
600مجیب الرحمنعبالجان68
601محمد ادریسغلام مجتبی68
602فیض محمد شیر احمد 68
603مصطفی هزار میر68
604امید اللهاحمد علی68
605فضل الهادیهزار گل68
606میلادمحمد فاروق68
607کاوسجمشید68
608بابه شاهعلی محمد68
609سهراب رستم68
610سمیرحبیب جان68
611الهام الدینشجاع الدین68
612دیباعصمت الله68
613سید ناصرسید عاقل شاه66
614محمد ظفرمحمد سلیم66
615عبدالرحمنعبدالرزاق66
616سید کمیلسید نبی66
617ندیم66
618مجیب اللهعبدالله66
619ترینامحمد خالق66
620رفیق اللهعزت الله66
621نوید اللهمحمد الله66
622صفی اللهاکرام الدین66
623امیر خانقسمت نور66
624عبدالبصیرغلام الدین66
625احسان اللهمحب الله66
626شریفصادق66
627عبید اللهعبدالبصیر66
628فتح محمد نیاز محمد 66
629سیتاامام داد66
630کوثرعبدالعلی66
631لطیفهعزیز الله66
632عمرانخلیل64
633احمد رشاداحمد جان64
634توابمحمد گل64
635هیوادعبدالعلی64
636اصیلعبتدالاحمد 64
637حمزهفهیم64
638احمد منصورعبدالحفیظ64
639احمد فرزادمحمد مهدی64
640الیاسسیف الرحمن64
641نویدشیرزی64
642حامدریدیگل64
643محمد اقبالمحمد افضل64
644وارثمحب الله64
645فیض اللهمحمد عظیم64
646عبدالکریمفضل احمد64
647احمد امیدساقی محمد64
648احمد جاویدمیر احمد 64
649رامشمحمد نادر64
650امید اللهمحمد وعید64
651مطیح اللهمحمد بهایی64
652سلیمانمولاداد64
653فریدعبدالقیوم64
654شاهد اللهشجاع الله64
655پرویزعبدالعظیم64
656فریباسید احمد64
657تمنامحمد هادی64
658کاملهخادم علی64
659مرسلعزیز الله64
660شبنامرزا محمد64
661سحرمیرویس64
662مروهعبدالواحد64
663پرویزمحمد یوسف62
664احمد راشدولی محمد 62
665سید نوید اللهمیر عبدالقیوم62
666احمد نویدمحمد یاسین62
667منصورذکریا62
668عصمت اللهاحمد62
669زوالفرعبدالغفور62
670اسمامحمد حسین62
671خاطرهسید سکندر62
672اصیلحاجی میرانجان62
673محمد محمود62
674مصدقعبدالحلیم62
675خواجه باسطخواجه ضیاوالدین62
676محمد یونسفضل حکیم62
677نور الدینسرور الدین60
678احمد نویدگل آقا60
679خاندوران 60
680انور نعیم الله60
681عطا اللهذبیح الله60
682محمد ولیدمحمد حسیب60
683علی خانامر الدین60
684برکت اللهمحمد نسیم60
685سیف الدینعلم بیگ60
686احمد محمد جواد60
687صدام حسینعبدالنظر60
688عبدالمتینمحمد کبیر60
689وجیح اللهمحمد زمان60
690شاداب پردل60
691نقیب اللهعبدالشکور60
692محمد یما حسنمحمد جمعه60
693فرهادغوث الدین60
694حکمت اللهرمضان60
695محمد شعیبمحمد رحیم60
696احمد ضیاخادم علی60
697فرشادخواجه محمد 60
698صدف عبدالغفار60
699دنیاابوبکر60
700تهمینهغلام فاورق60
701زهراکرام الدین60
702فروهمحمد داود60
703قیسعبدالرشید58
704صفی اللهاسلام الدین58
705محمد عمرانسلیمان58
706باریسجانباز58
707عبید اللهاسد الله58
708عنایت اللهاسد الله58
709ناهیدشاپور58
710نصیر احمد نور احمد58
711قطب اللهشهاب الدین58
712محمد اسماعیلنصر الله58
713محمد فیصلمحمد مصطفی58
714صفی اللهمحمد طاهر58
715ویصلخانعلی58
716بکتاش علیمراد علی58
717محمد آرشمحمد ضیا58
718لایق دادعبدالرحیم58
719کبیرجان محمد 58
720مصطفی تیمور شاه58
721ضمیرمحمد سلیم58
722عبدالفریدعبدالمجید58
723آرمانآغا جان58
724سید عبدالله سروریکمکی خان58
725احلام عبدالله58
726بهارسید آقا58
727ربابهرمضان58
728اصیلاعبدالله58
729حسنیهحمید الله58
730احلامعبدالله58
731عبدالباسطمحمد زبیر56
732حریف اللهامید محمد 56
733محمد ذاکرمحمد نبی56
734محمد مسیحمحمد عظیم56
735محمد حنیففریدون56
736شهاب الدینحاجی مهر الدین56
737سارهمحمد نبی56
738فریباعبدالقیوم56
739عبدالهادیعبدالسلام56
740عزیز اللهنور علی56
741روشانعبدالجمیل56
742محمد سهیلعبدالوکیل56
743زاهدحاجی عبدالحق56
744سید کاظمسید ابراهیم56
745محمد ندیمعبدالعلیم56
746عقیلغلام نبی56
747رحیمهمحمد مرزا56
748سودابهنصیر احمد 56
749عادلهسید شیر آقا56
750عبداللهمحمد اسماعیل54
751احمد سیرعبدالوهاب54
752الیاسمحمد فیاض54
753عبداللهغلام جان54
754عبدالجلیلعبدالخلیل54
755اسلام الدینحیدر54
756مجیب محمدشیرمحمد 54
757خاطرمحمد طاهر54
758فردینخواجه محی الدین54
759مدرسمیرویس54
760احمد اللهخلیل الله54
761ذبیح اللهعبدالحلیم54
762فرهادفواد54
763جان دل54
764احمد فوادمحمد ظاهر54
765شاعرهحبیب الرحمن54
766فیصل باز محمد 52
767محمد اسماعیلمحمد ابراهیم52
768ادریسعمر52
769محمد یوسفمحمد رسول52
770عبالمجیدعبدالحمید52
771عبداللهعبدالقادر52
772امرالدینعبدالظاهر52
773بصیرهمحمد خالق52
774خدا داداحسان الدین52
775محمد تمیمعزیز احمد 52
776رامینجلال الدین52
777فرشاد محمد اعظم52
778حشمت اللهنور الله 52
779باسطمحمد حمید52
780احمد نعیممحمد عبدالرحیم52
781تمناعاشور محمد52
782ماریانوروز52
783احمد پرویزعبدالبصیر50
784حفیظ اللهنور الله50
785عبدالخالدعبدالصمد50
786محمد جوادعبدالحمید50
787عبدالرازقعبدالجلیل50
788ظفر عبدالغفور50
789محمد الهاممحمد ابرار50
790عبددالمنصورعبدالبصیر50
791اسباطمحمد عظم50
792خیر اللهحضرت نور50
793عبدالوهابگل آقا50
794نظیم الدینسراج الدین50
795شایقزمری50
796ذبیح اللهبرات علی50
797احمد بلالاحمد جاوید50
798فرید حسین داد48
799عبدالهادیشاه محمود48
800محمد حسینمحمد علی48
801محمد امین محمد نادر48
802امام دادشیردل48
803عبدالصمدعوض خان48
804احمد انیسانعام الدین48
805نصرت الله عبدالله جان48
806احمد ضاعبدالستار48
807احمد رامینمحمد نجیب48
808لطف اللهاقبال 48
809عزیز اللهناز کمیر48
810عبدالخالقعید محمد 48
811خواجه میلادخواجه اقبال48
812قند آغارحیم گل48
813گل احمد گل محمد 48
814غفران نورزادعبدالغفار48
815پرویزمحمد شاه46
816امیدمیر آغا46
817دبیر کلتاج دار46
818رامشعبدالله46
819سمیع اللهحبیب الرحمن46
820سمیع اللهحبیب الرحمن46
821احمد رشادحاجی ذبیح46
822بلال عبدالرحیم46
823احمد ظفرعبدالکبیر46
824منصور جلالمحمد داود46
825غلام علیجعفر46
826فرید میر شریف46
827روح اللهعبدالقهار46
828شهرام محمد وسیم46
829مرتضیحاجی غلام رسول46
830محمد عمرانمحمد عادل46
831رضاابوذر46
832فروزان حسیب الله46
833سروشمحمد 44
834سلیمانچاکر44
835محمد امینشیر آقا44
836نازیمحمد اعظم44
837گل آغا جانشمس آقا44
838احمد سلیمعبدالودود44
839حمید رضاحفیظ الله44
840سید نویدسید علی جان44
841روهینعبدل44
842فیصلحاجی محیب الله44
843عمرانعبدالمالک44
844فرهادحمید44
845صمیممختار44
846محمد یحییگل احمد 44
847فیض محمد عید محمد 44
848عبدالطیفعبید الله44
849نوریهاحمد جان44
850بکتاشسیاوش42
851ملک زادهاحسان الله42
852صیامعبدالفتاح42
853الهاممحمد حنیف42
854کلیم اللهمحمد گل42
855ادریسکریم بخش42
856نصیر احمد گل احمد 42
857عبادت اللهعبدالطیف42
858محمد نایبخداداد42
859عبدالباسطعبدالحمید42
860حشمت اللهعبدالودود42
861قدوسقادر42
862تمیممهر علی42
863جاوید میر کلان42
864هارونگلاجان42
865ظاهر احمدولی محمد42
866داد اللهعبدالنصیر42
867مروهمحمد یونس42
868الطافاحمد بلال41
869سیرقربان جان40
870زیدیما40
871آقا گلعبدالرحمن40
872احمد نظیفعبدالحقیق40
873الیاسعبدالمتین40
874مجیدعبدالفاروق40
875محمد وسیمعبدالخلیل40
876نایب علیغلام محمد 40
877ارسلاناحمد وحید40
878سجادعبدالجبار40
879فهیمایمل40
880احمد محمود40
881مروهخیر الدین40
882زرمینهعمرالدین40
883قره ملا سرنگ38
884طوطی شاهکوک شاه38
885سعد اللهشمس الله38
886بشیر احمد محمد کبیر38
887حسیب اللهگل آقا38
888بصیر احمد نصیر احمد 38
889فیاض عبدالقیوم38
890محمد اقبالمحمد اسماعیل36
891باعثعبدالحمید36
892سروشمحمد یحیی36
893شاه نورلطف الله36
894احمد صباوونطره باز خان36
895سمیع اللهعبدالباسط36
896خاطرهفیض الله36
897ولینورباز34
898خان اللهفیض محمد 34
899خواجه شعیبخواجه ظفر34
900احمد وارثعبدالقادر34
901محمد فردوسمحمد داود34
902ابو علیجلال الدین34
903حکیمسلطان حسین34
904حشمت اللهعتیق الله34
905عرفان نورزادعبدالغفار34
906عبدالعلیمدل آغا34
907احمد رفیعمحمد فایق34
908رامینحاجی شیرین آغا32
909حسیب اللهاحمد خان32
910احمد نویدصاحب گل32
911سروشنثار احمد 32
912محمد ضمیرشاه رسول32
913عصمت محمدیحاجی ملوک32
914فهیممحمد رحیم32
915محمد الیاسحضرت محمد 32
916سید مهدیسید میر جان32
917رامشعلی حسن32
918شیر محمدپهلوان30
919سید عبدالحکیمسید شیرین30
920مصطفی مرتضی30
921زهراسخی داد30
922زحلاحمد28
923مریممحمد اسحاق28
924میوند خان آغا26
925عثمانعبدالحکیم24
فهرست

you're currently offline